Nawigacja

Wiadomości

Erasmus+ POWER

Zrealizowne działania

listopad - grudzień 2016
- poinformowanie Rady Pedagogicznej o przystąpieniu szkoły do realizacji projektu "Rozwój zawodowy nauczycieli szansą na lepszą przyszłość uczniów w Gimnazjum nr 2 im. Św.M.M. Kolbego w Błoniu”,
- przedstawienie najważniejszych celów i zaplanowanych w projekcie działań oraz zapoznanie członków Rady Pedagogicznej z regulaminem rekrutacji
- zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły oraz w Błońskim Informatorze Samorządowym
- przygotowanie regulaminu projektu i przedstawienie go nauczycielom
- przeprowadzenie rekrutacji do projektu (powołanie przez dyrektora szkoły komisji rekrutacyjnej, posiedzenie komisji i wyłonienie uczestników projektu)
- opracowanie planu upowszechniania rezultatów projektu
- przygotowanie plakatu upowszechniającego projekt „Rozwój zawodowy nauczycieli szansą na lepszą przyszłość uczniów w Gimnazjum nr 2 im. Św.M.M. Kolbego w Błoniu” (plakat umieszczony na drzwiach szkoły oraz w klasach nauczycieli uczestniczaych w projekcie)


styczeń 2017
- stacjonarny kurs językowo - kulturowy z native speakerem
- stworzenie zakładki Erasmus+ na stronie internetowej szkoły w celu informowania o działaniach realizowanych w projekcie
- spotkanie organizacyjne uczestników projektu i zaplanowanie związanych z projektem działań, wyłonienie koordynatora projektu, rozdzielenie zadań,
- udział uczestników projektu w szkoleniu w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning – Deskopt i TwinSpace oraz zarejestrowanie się jako uczestnik programu eTwinning
- rozpoczęcie rocznej nauki języka angielskiego na platformie elearningowej eTutor

- 13 stycznia 2017 r udział w spotkaniu informacyjnym dla projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

luty 2017
- Intensive General English Course (ferie zimowe) - nauczyciele uczestniczyli w kursie językowym w Wielkiej Brytanii;
- Tydzień Talentów 2017 - impreza promująca talenty naszych uczniów; spotkanie z absolwentami, którzy dzięki odkrytym w szkole talentom zaplanowali swoją drogę edukacyjną i zawodową oraz z absolwentami którzy stworzyli własne firmy i odnoszą znaczące sukcesy zawodowe

marzec - czerwiec 2017
-  spotkania w zespołach przedmiotowych, dyskusja na temat potrzeb i oczekiwań związanych z kursem ICT oraz możliwości wykorzystania technologii na konkretnych przedmiotach
-  spotkania w zespołach przedmiotowych, dyskusja na temat potrzeb i oczekiwań związanych z kursem z creatywnego zarządzania

marzec 2017
- Nauczycielka Anna Gruber-Whybra uczestniczyła w kursie "Tydzień z fotoedycją" (zdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły)

kwiecień 2017
- Nauczycielka Agnieszka Walczak - Baśkiewicz uczestniczyła w kursie "Tydzień ze Scratchem" (informacje zdobyte na kursie regularnie wykorzystuje podczas zajeć z technologii komputerowych)

maj 2017
- Nauczycielka Agnieszka Walczak - Baśkiewicz uczestniczyła w kursach "Tydzień z Movie Maker" oraz "Tydzień z Prezi"(informacje zdobyte na kursie regularnie wykorzystuje podczas zajeć z technologii komputerowych)

- Nauczycielka Agnieszka Hamid uczestniczyła w miwsięcznym kursie "Jak zrealizować dobry projekt eTwinnig?" (zdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły)


czerwiec 2017
- Nauczycielka Agnieszka Walczak - Baśkiewicz uczestniczyła w kursie "Tydzień z TIK dla najmłodszych" (informacje zdobyte na kursie regularnie wykorzystuje podczas zajeć z technologii komputerowych)

- Nauczycielka Alicja Kubiak uczestniczyła w kursie "Tydzień z LearningApps.org" (izdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły np. w sekcji Maksymedialni)

lipiec 2017

- kurs specjalistyczny Creative use of Technology in the classroom
- kurs specjalistyczny Creative Leadership 101 - Intermediate Level

- Nauczycielka Alicja Kubiak uczestniczyła w kursie "Tydzień z fotoedycją" (izdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły np. w sekcji Maksymedialni)

- Nauczycielka Agnieszka Hamid uczestniczyła w kursie "Tydzień z edycją grafiki online" (zdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły)

październik 2017

- Błoński Festiwal Nauk Maksymiliada, cykliczna impreza edukacyjna organizowana przez Gimnazjum nr 2 im. Św. M. M. Kolbego w Błoniu dla społeczności lokalnej w celu propagowania motywacji do nauki języków i przedmiotów ścisłych


listopad 2017
- zapoznanie uczniów z bazą edukacyjną Błonia i okolic
- zajęcia dla klas III z Paniami z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
-  zamieszczenie relacji ze szkoleń w lokalnej prasie i na stronie szkoły

styczeń 2018

- Pani dyrektor Dorota Berlińska uczestniczyła w miesięcznym kursie "Jak zrealizować dobry projekt eTwinnig?"

- Pani dyrektor Dorota Berlińska uczestniczyła w kursie "JTydzień z Twinspace"

- Nauczycielka Anna Gruber-Whybra uczestniczyła w kursie "Tydzień z tworzeniem lekcji na platformie Blendspace" (zdobytą wiedzę wykorzystuje na zajęciach z doradztwa zawodowego)


luty 2018
- Tydzień Talentów - impreza promująca talenty naszych uczniów; spotkanie z absolwentami, którzy dzięki odkrytym w szkole talentom zaplanowali swoją drogę edukacyjną i zawodową oraz z absolwentami którzy stworzyli własne firmy i odnoszą znaczące sukcesy zawodowe
-  stworzenie konspektów lekcji wykorzystujących technologie ICT i udostępnienie ich innym nauczycielom

- Nauczycielka Anita Bajor uczestniczyła w kursie "Tydzień z Twinspace" (zdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły)

- Nauczycielka Mariola Kopańska - Wyrzykowska uczestniczyła w kursie " Tydzień z Chmurą" (zdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły)

- Pani dyrektor Dorota Berlińska przygotowała scenariusz w celu zapoznania rady i zachęcanie do realizacji projektów. 


luty 2018 – marzec 2018
- przeprowadzenie rad szkoleniowych w zespołach przedmiotowych i podzielenie się wnioskami z wyjazdów

- Nauczycielka Mariola Kopańska - Wyrzykowska uczestniczyła w kursie "Tydzień z PowerPoint" (zdobytą wiedzę wykorzystuje do pracy na rzecz szkoły)
- organizacja lekcji pokazowych dla nauczycieli Gimnazjum nr 2 i innych placówek
- wdrażanie rezultatów projektu
- upowszechnianie działań projektowych
- spotkanie rady pedagogicznej podsumowujące projekt, wprowadzenie wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy szkoły

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa