Nawigacja

Wiadomości

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej Dokumenty do pobrania Sprawy organizacyjne Podręczniki i wyposażenie Rejon SP nr 4 Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej

Rekrutacja do klasy pierwszej

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu w roku szkolnym 2019/20.

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 2019  kończą 7 lat. Dzieci sześcioletnie mają prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej  klasie, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19. Jeżeli dziecko sześcioletnie nie uczęszczało do przedszkola, niezbędna jest opinia z  poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  przyjmowane są:

- z urzędu – dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców,

- na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem,  jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunki organizacyjne na to pozwalają, na podstawie złożonego wniosku.

3.Rodzic dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka do sekretariatu szkoły lub drogą mailową na adres sp4blonie@gmail.com  Druki są do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce dokumenty do pobrania.

4.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w drodze postępowania  rekrutacyjnego, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5.Rodzic dziecka zamieszkałego poza obwodem składa wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych (dostępne – dokumenty do pobrania)

6.W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I brane są pod uwagę następujące kryteria, za spełnianie których przyznaje się punkty:

- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,

-miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 punkty.

7.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły, zgodnie z harmonogramem, określonym w Zarządzeniu Burmistrza Błonia Nr 7/2019 z dnia 29 stycznia 2019  (dostępny – dokumenty do pobrania) i z Regulaminem przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu (dostępny – dokumenty do pobrania)

8.Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły można składać od dnia 1 marca 2019 i należy je złożyć do dnia 05 kwietnia 2019.

9.Wnioski o przyjęcie dzieci spoza rejonu należy składać w dniach od 18 marca do  05 kwietnia 2019, w przypadku złożenia dokumentu wcześniej za datę wpłynięcia wniosku uznany będzie 18 marca 2019, to jest początek postępowania rekrutacyjnego.

10.15 kwietnia 2019 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz dostępna w sekretariacie szkoły.

11.Rodzice kandydatów  powinni do dnia 19 kwietnia 2019, do godziny 15.00, złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły (druk do pobrania).

12.Komisja rekrutacyjna 24 kwietnia 2019 do godziny 15.00, poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz dostępna w sekretariacie szkoły.

13.Informacje na temat przyjmowania uczniów do klasy pierwszej można uzyskać pod telefonem 22 725 33 02, mailowo sp4blonie@gmail.com  lub bezpośrednio w sekretariacie lub u dyrektora szkoły.

 

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej SP 4

zgloszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej.docx

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

oswiadczenie_o_zamieszkaniu_dziecka.docx

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP 4

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej.docx

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych 

oswiadczenie_kryteria_rekrutacyjne.docx

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej SP 4

potwierdzenie_woli_przyjecia_dziecka_do_klasy_pierwszej.docx

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

zarzadzenie_burmistrza_harmonogram_rekrutacji__2019.pdf

Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

regulamin_przyjmowania_dzieci__do_klasy_pierwszej.docx

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa