Nawigacja

Wiadomości

Zasady przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej Rejon SP nr 4 Akty prawne Załączniki do pobrania

Zasady przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu w roku szkolnym 2021/22.

 

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 2021 kończą 7 lat. Dzieci sześcioletnie mają prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej  klasie, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21. Jeżeli dziecko sześcioletnie nie uczęszczało do przedszkola, niezbędna jest opinia z  poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  przyjmowane są:

- z urzędu – dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców,

- na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunki organizacyjne na to pozwalają, na podstawie złożonego wniosku.

3.Rodzic dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka do sekretariatu szkoły lub drogą mailową na adres sp4blonie@gmail.com  Druki są do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce rekrutacja do klasy pierwszej na stronie szkoły www.sp4blonie.edupage.org

4.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w drodze postępowania  rekrutacyjnego, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5.Rodzic dziecka zamieszkałego poza obwodem składa wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych (dostępne zakładka rekrutacja).

6.W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I brane są pod uwagę następujące kryteria, za spełnianie których przyznaje się punkty:

- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,

-miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 punkty.

7.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły, zgodnie z harmonogramem, określonym w Zarządzeniu Burmistrza Błonia Nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021  (dostępny – zakładka rekrutacja) i z Regulaminem przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu (dostępny – zakładka rekrutacja)

8.Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły można składać od dnia 15 marca 2021 i należy je złożyć do dnia 02 kwietnia 2021.

9.Wnioski o przyjęcie dzieci spoza rejonu należy składać w dniach od 15 marca do  02 kwietnia 2021, w przypadku złożenia dokumentu wcześniej za datę wpłynięcia wniosku uznany będzie 15 marca 2021, to jest początek postępowania rekrutacyjnego.

10.16 kwietnia 2021 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz dostępna w sekretariacie szkoły.

11.Rodzice kandydatów  powinni do dnia 23 kwietnia 2021, do godziny 15.00, złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły (druk do pobrania).

12.Komisja rekrutacyjna 29 kwietnia 2021 do godziny 15.00, poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz dostępna w sekretariacie szkoły.

13.Informacje na temat przyjmowania uczniów do klasy pierwszej można uzyskać pod telefonem

    22 725 33 02, mailowo sp4blonie@gmail.com,  bezpośrednio w sekretariacie lub u dyrektora szkoły.

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa