Nawigacja

Wiadomości

Ambroziak Dorota

JĘZYK POLSKI

TO WARTO WIEDZIEĆ:

 

 


ZAPAMIĘTAJ !!!

Najważniejsze informacje związane z lekcją języka polskiego:

Uczeń podczas lekcji powinien posiadać: zeszyt, podręczniki, dzienniczek, długopis (ewentualnie materiały, o które poprosi wcześniej nauczyciel)- brak któregokolwiek elementu równoznaczny jest z nieprzygotowaniem do lekcji;

  • Uczeń może zgłosić w ciągu semestru 3 nieprzygotowania, każde kolejne równoznacze jest z oceną niedostateczną;

  • W ciągu semestru przewidziane są 3 prace klasowe- wymagania oraz termin zostaną podane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

  • Pozostałe formy sprawdzania wiedzy ( odpowiedzi, kartkówki, wypracowania, kontrola zeszytów) nie są zapowiadane;

  • Ocena semestralna liczona jest według średniej ważonej (zgodna z wyliczeniami w dzienniku internetowym);

  • 1 otrzymuje uczeń, który posługuje się słownictwem powszechnie przyjętym za niekulturalne;

Wymagania obowiazkowe ( minimum na ocenę dopuszczającą):

Uczeń zna treść lektur zadawanych do czytania w domu oraz inne teksty omawiane na

lekcjach, odrabia prace domowe (pisemne i ustne), starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,

przynosi podręczniki, cwiczenia oraz inne pomoce, przynajmniej 2 prace klasowe w semestrze zalicza na ocenę pozytywną, zachowuje kulturę osobistą.

Wymagania dodatkowe (na ocenę celującą):

Uczeń przystępuje do konkursów proponowanych przez nauczyciela, wykonuje

długoterminowe, samodzielne prace wagi 4 ( w terminie ustalonym przez nauczyciela)

Warunki i tryb poprawy oceny:

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania jej, podczas konsultacji przedmiotowych, na warunkach ustalonych z nauczycielem.

POZOSTAŁE INFORMACJE -OGÓLNE ZASADY OCENIANIA ZGODNE SĄ Z WSO.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa