Nawigacja

Wiadomości

Ważne telefony Godziny pracy Pedagog szkolny- Dorota Zięba Pedagog szkolny - Izabela Wolska Psycholog - Anna Gruber-Whybra Zajęcia specjalistyczne To, co nas wyróżnia... Terapeuta pedagogiczny- Dorota Zięba Logopeda - Lucyna Aninowska - Maciejewska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terapeuta pedagogiczny- Dorota Zięba

 

 

Nasz nauczyciel terapii pedagogicznej:                                                 

-udziela na terenie naszej szkoły pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom wykazującym specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, ryzyko dysleksji),

-podczas zajęć specjalistycznych usprawnia najbardziej zaburzone funkcje poznawcze, które są przyczyną niepowodzeń szkolnych u dzieci, 

-pomaga w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,

-w pracy terapeutycznej uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości ucznia,

-podczas zajęć korekcyjno - kompensacyjnych posługuje się wieloma metodami aktywizującymi, technikami, środkami dydaktycznymi, stwarza właściwe warunki pracy oraz atmosferę dającą poczucie bezpieczeństwa dziecku, angażuje różne zmysły i emocje uczniów, co pozwala na lepsze zrozumienie i zapamiętanie nauczonych treści, 

-prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami uczenia się i zapobiega niepowodzeniom edukacyjnym wśród dzieci w wieku szkolnym – działa profilaktyczne, 

-współpracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami w szkole – udziela porad i wskazówek do pracy z dziećmi.

 

                                                              

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa