Nawigacja

Wiadomości

Regulamin Zasady uczestnictwa w projekcie Programy spotkań Regulamin konkursu na logo Konkurs plastyczny na opakowanie Kwestionariusz Nasze prezentacje Nasza strona na Facebook'u Ulotka film EUROPIA WORDPRESS E-BOOK EUROPIA

European Design 2020

Regulamin

 

 

Regulamin projektu European Design 2020

 wizja młodych ludzi na temat projektu przyszłej Europy.

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Edukacja, szkolenia, młodzież i sport mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemów zmian społeczno-gospodarczych, głównych wyzwań, przed jakimi stanie Europa do końca obecnej dekady i wspierać wdrażanie europejskiej agendy politycznej na rzecz wzrostu, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej  i włączenia społecznego.

 

W latach 2017-2020 nasza szkoła  będzie brała udział w projekcie European Design 2020 - wizja młodych ludzi na temat projektu przyszłej Europy. 

Naszymi partnerami są  szkoły w Austrii, Belgii, Bułgarii,  Litwie,  Portugalii i Słowenii. 
Głównymi celami tego projektu są rozwój umiejętności artystycznych i kreatywności, umiejętności społecznych, wzajemne zrozumienie kulturowe, ale także zaangażowanie uczniów i nauczycieli, zrozumienie europejskich wartości i doskonalenie umiejętności językowych.

Sztuka będzie narzędziem, dzięki któremu uczniowie będą się wypowiadali, współpracując i rozwijając podczas spotkań pracę zespołową. Sztuka będzie miała również efekt integracyjny i przyczyni się do lepszego zrozumienia kultur. Mobilność i różne formy komunikacji umożliwią także rozwój umiejętności językowych uczniów i nauczycieli.

Projekt zostanie skierowany do uczniów klas II gimnazjum i VII szkoły podstawowej, którzy wykażą zainteresowanie uczestniczenia w nim. Nauczyciele będą pracować z projektem, wprowadzając go do programu swojego przedmiotu, kierując uczniami i towarzysząc im w pracy.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w dniach 26-30 listopada w Salzburgu w Austrii. Było to spotkanie  nauczycieli – koordynatorów. Celem było zaplanowanie działań, które mają być prowadzone przez każdą szkołę do następnego marcowego spotkania w Polsce.

 I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest w Szkole podstawowej nr 4 im. Św. M.M. Kolbego w Błoniu w okresie od 01 września 2017 r . do 31 lipca 2020r . w ramach programu Erazmus+  European Design EUROPIA2020

2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie 20

000,00 euro.

3. Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów otwartości i tolerancji.

4. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 6 krajów partnerskich .

5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

6. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 13-16 lat.

7. Podstawowym źródłem finansowania projektu jest kwota dofinansowania otrzymywana ze środków Programu na działania lokalne oraz na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych) w wysokości zależnej od liczby planowanych wyjazdów.

8. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki pochodzące od sponsorów lub rodziców uczniów uczestniczących w projekcie.

  II. GŁÓWNE CELE PROJEKTU

1. Pogłębienie motywacji uczniów do nauki.

2. Doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz umożliwienie uczniom używania go w komunikacji pośredniej i bezpośredniej.

3. Wzmocnienie kreatywności i wyobraźni uczniów.

4. Głębsze zrozumienie i docenienie wartości kultury europejskiej.

5. Lepsza wiedza na temat krajów partnerskich.

6.Ulepszenie jakości procesu edukacyjnego.

7. Stosowanie nowych, innowacyjnych technik nauczania.

8. Wymiana doświadczeń nauczycieli z krajów partnerskich.

 III . GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania podejmowane w szkole w trakcie realizacji projektu obejmują :

1. Spotkania uczniów ze szkół partnerskich (wymiana doświadczeń, integracja kulturowa,

doskonalenie znajomości języka angielskiego, poznanie podstawowych słów i zwrotów w

językach szkół partnerskich).

2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych

3. Opracowanie produktów końcowych projektu oraz ich upowszechnianie.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor szkoły ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2.W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do Dyrekcji szkoły.

3.Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej projektu i szkoły.

 Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu, tj. od dnia: 01 września 2017 do 31 lipca 2020.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa