Nawigacja

Wiadomości

Zasady przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej Rejon SP nr 4 Akty prawne Załączniki do pobrania Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

Zasady przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu w roku szkolnym 2022/23.

 

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 2022  kończą 7 lat. Dzieci sześcioletnie mają prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej  klasie, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22. Jeżeli dziecko sześcioletnie nie uczęszczało do przedszkola, niezbędna jest opinia z  poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  przyjmowane są:

- z urzędu – dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców,

- na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem,  jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunki organizacyjne na to pozwalają, na podstawie złożonego wniosku.

3.Rodzic dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  składa zgłoszenie  do sekretariatu placówki lub drogą mailową na adres sp4blonie@gmail.com  Druki są do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce rekrutacja do klasy pierwszej na stronie szkoły www.sp4blonie.edupage.org Zostaną także przesłane do rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

4.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w drodze postępowania  rekrutacyjnego, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5.Rodzic dziecka zamieszkałego poza obwodem składa wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych (dostępne zakładka rekrutacja).

6.W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I brane są pod uwagę następujące kryteria, za spełnianie których przyznaje się punkty:

- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,

- miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 punkty.

7.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły, zgodnie z harmonogramem, określonym w Zarządzeniu Burmistrza Błonia Nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022  (dostępny – zakładka rekrutacja) i z Regulaminem przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu (dostępny – zakładka rekrutacja)

8.Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły można składać od dnia 14 marca 2022 i należy je złożyć do dnia 01 kwietnia 2022.

9.Wnioski o przyjęcie dzieci spoza rejonu należy składać w dniach od 14 marca do  01 kwietnia 2022, w przypadku złożenia dokumentu wcześniej za datę wpłynięcia wniosku uznany będzie 14 marca 2022, to jest początek postępowania rekrutacyjnego.

10.13 kwietnia 2022 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz dostępna w sekretariacie szkoły.

11.Rodzice kandydatów  powinni do dnia 22 kwietnia 2022, do godziny 15.00, złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły (druk do pobrania).

12.Komisja rekrutacyjna 29 kwietnia 2022 do godziny 15.00, poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz dostępna w sekretariacie szkoły.

13.Informacje na temat przyjmowania uczniów do klasy pierwszej można uzyskać pod telefonem 22 725 33 02, mailowo sp4blonie@gmail.com,  bezpośrednio w sekretariacie lub u dyrektora szkoły.

 

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa