Nawigacja

Wiadomości

O mnie Zasady oceniania SP4 Zasady oceniania Gimnazjum Wymagania kl.IV Wymagania kl. V Wymagania kl. VI Wymagania kl. VII Wymagania kl.VIII Koło historyczne Konsultacje Konkursy Humor uczniowski Zdalne nauczanie klasa IV Zdalne nauczanie klasa Va Zdalne nauczanie klasa Vb Zdalne nauczanie klasa VIc Zdalne nauczanie klasa VIf Zdalne nauczanie klasa VII Zdalne nauczanie klasa VIIIA Zdalne nauczanie klasa VIIIb

Kopańska-Wyrzykowska Mariola

Zasady oceniania na lekcjach historii:

Twoje obowiązki:

- przynoszenie na lekcje podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego (obłożone);

- systematyczne odrabianie prac domowych, brak pracy musi być uzupełniony na następną lekcję (zeszyt ćwiczeń sprawdzany po każdym dziale - należy oddać w czasie sprawdzianu);

- systematyczne powtarzanie i utrwalanie omówionego materiału;

- przygotowanie się do odpowiedzi ustnej na każdą lekcję;

- zaliczanie każdej obowiązkowej pracy pisemnej ("0" w librusie) w terminie 2 tygodni od jej wystawienia; później "0" może zostać zastąpione oceną niedostateczną:

- przestrzeganie zasad pracy na lekcji; zapisanie w zeszycie wszystkiego co było na tablicy;

Twoje prawa:

- masz prawo poprawić ocenę z każdego sprawdzianu na konsultacjach (szczegóły określa Statut);

- masz prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu okresu (wyjątkiem są lekcje powtórzeniowe i zapowiedziane kartkówki) w momencie sprawdzania listy przez nauczyciela. Każde kolejne nieprzygotowanie będzie ocenione niedostatecznie;

- jeżeli chcesz poprawić ocenę z pracy domowej lub odpowiedzi - zgłoś się z podręcznikiem i ćwiczeniówką na konsultacje;

- jezeli masz fajne pomysły lub ciekawostki dotyczące przedmiotu - zgłoś się;

Za co bedziesz oceniany?

- sprawdziany - waga 3;

- kartkówki, odpowiedzi ustne, znajomość mapy, testy, aktywność na lekcji,  praca na zajęciach koła historycznego, dodatkowe prace - waga 2;

- prace domowe, zeszyt, prace plastyczne, pomoc przy realizacji przedsięwzięć historycznych - waga 1;

- poprawność ortograficzna, językowa i estetyka zapisu mają wpływ na ocenę z prac pisemnych, szczególnie w pracach domowych;

Ocena śródroczna i roczna będzie wystawiana w oparciu o średnią ważoną.

Ocenę niedostateczną na okres należy poprawić w wyznaczonym terminie, na zasadach ustalonych z nauczycielem.

Szczegółowe zasady oceniania i poprawiania ocen są zawarte w WZO.

Każdy dział kończy się powtórzeniem i sprawdzianem wiadomości. Wymagania dotyczące zakresu wiadomości obowiązujących na sprawdzianie są umieszczone na stronie internetowej szkoły, w zakładce - Nauczyciele.

Dla uczniów z opinią PPP wymagania  dotyczące zaliczenia przedmiotu zostaną dostosowane do ich możliwości.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa