Nawigacja

Wiadomości

O mnie Zasady oceniania SP4 Zasady oceniania Gimnazjum Wymagania kl.IV Wymagania kl. V Wymagania kl. VI Wymagania kl. VII Wymagania kl.VIII Koło historyczne Konsultacje Konkursy Humor uczniowski

Kopańska-Wyrzykowska Mariola

Zasady oceniania na lekcjach historii:

Twoje obowiązki:

- przynoszenie na lekcje podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego (obłożone);

- systematyczne odrabianie prac domowych, brak pracy musi być uzupełniony na następną lekcję (zeszyt ćwiczeń sprawdzany po każdym dziale - należy oddać w czasie sprawdzianu);

- systematyczne powtarzanie i utrwalanie omówionego materiału;

- przygotowanie się do odpowiedzi ustnej na każdą lekcję;

- zaliczanie każdej obowiązkowej pracy pisemnej ("0" w librusie) w terminie 2 tygodni od jej wystawienia; później "0" może zostać zastąpione oceną niedostateczną:

- przestrzeganie zasad pracy na lekcji; zapisanie w zeszycie wszystkiego co było na tablicy;

Twoje prawa:

- masz prawo poprawić ocenę z każdego sprawdzianu na konsultacjach (szczegóły określa Statut);

- masz prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu okresu (wyjątkiem są lekcje powtórzeniowe i zapowiedziane kartkówki) w momencie sprawdzania listy przez nauczyciela. Każde kolejne nieprzygotowanie będzie ocenione niedostatecznie;

- jeżeli chcesz poprawić ocenę z pracy domowej lub odpowiedzi - zgłoś się z podręcznikiem i ćwiczeniówką na konsultacje;

- jezeli masz fajne pomysły lub ciekawostki dotyczące przedmiotu - zgłoś się;

Za co bedziesz oceniany?

- sprawdziany - waga 3;

- kartkówki, odpowiedzi ustne, znajomość mapy, testy, diagnozy, aktywność na lekcji,  praca na zajęciach koła historycznego, dodatkowe prace - waga 2;

- prace domowe, zeszyt, prace plastyczne, pomoc przy realizacji przedsięwzięć historycznych - waga 1;

- poprawność ortograficzna, językowa i estetyka zapisu mają wpływ na ocenę z prac pisemnych, szczególnie w pracach domowych;

Ocena śródroczna i roczna będzie wystawiana w oparciu o średnią ważoną.

Ocenę niedostateczną na okres należy poprawić w wyznaczonym terminie, na zasadach ustalonych z nauczycielem.

Szczegółowe zasady oceniania i poprawiania ocen są zawarte w WZO.

Każdy dział kończy się powtórzeniem i sprawdzianem wiadomości. Wymagania dotyczące zakresu wiadomości obowiązujących na sprawdzianie są umieszczone na stronie internetowej szkoły, w zakładce - Nauczyciele.

Dla uczniów z opinią PPP wymagania  dotyczące zaliczenia przedmiotu zostaną dostosowane do ich możliwości.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa