Nawigacja

Wiadomości

O mnie Mój przedmiot - Geografia Konsultacje karta informacyjna Wymagania z geografii

Wymagania z geografii

karta informacyjna

 Karta oceniania z przedmiotu geografia

Nauczyciel - Anna Sreberska

1. Na każdą lekcję wymagane jest posiadanie:

- podręcznika

-zeszytu ćwiczeń

-zeszytu przedmiotowego

-atlasu geograficznego

Dodatkowymi pomocamizestawy map konturowych i świat w liczbach

2. Podczas lekcji uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami określonymi w WSO

3. Ocenianiu podlegają:

-sprawdziany - waga 3

-kartkówki - waga 2

-egzamin próbny - waga 2

-odpowiedzi ustne - waga 2

-wykonywanie map konturowych

-prowadzenie zeszytu

-prace domowe

-prace na lekcji

-prace w grupach

-udział w konkursach

-inne

4. Zasady poprawiania ocen

- Uczeń obowiązkowo musi zaliczyć sprawdziany, zapowiedziane kartkówki. Poprawę sprawdzianu lub sprawdzian (w przypadku nieobecności) należy napisać w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu. Wyjątkiem od tej zasady jest długotrwała usprawiedliwiona nieobecność ucznia

5. Przygotowanie do lekcji (masz prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ilość razy określoną przez WSO)

6. Za co można otrzymać ocenę celującą:

-udział w konkursach

-przygotowywanie dodatkowych prac

wykazanie się wiedzą, która przewyższa ramy programowe

7. Ocena semestralna i roczna będzie wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen wyliczonej w dzienniku internetowym.

 

 

Anna Sreberska

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa