Nawigacja

Wiadomości

Karta informacyjna z informatyki

 

Jakie są Twoje obowiązki podczas udziału

w zajęciach z informatyki?

  • Wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela;

Za co możesz uzyskać oceny?

  • Za sprawdziany praktyczne dotyczące umiejętności stosowania programów użytkowych;
  • Odpowiedzi ustne;
  • Kartkówki
  • Zadania dodatkowe;

Jak wystawione zostaną oceny: półroczną i roczną?

  • Ocena półroczna i roczna będzie oceną wynikającą ze średniej ważonej wyliczonej w dzienniku internetowym;

 

Co obowiązkowo należy zaliczyć?

  • Sprawdziany;
  • Prace, o których wcześniej poinformuje prowadzący zajęcia;

Jak możesz uzyskać najwyższą ocenę z informatyki?

  • Za poprawne wykonanie dodatkowych zadań przygotowanych przez nauczyciela.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa